گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Thursday, October 20, 2016

اپیلاسیون

بمانعلی که روزگاری قهرمان وزنه برداری در رده خروس وزن بود تعریف می کرد که در یکی از مسابقات وقتی وزن کشی کردیم معلوم شد دویست و پنجاه گرم اضافه وزن دارم و باید برم سنگین وزن که چون حریفا قَدَر بودن بی برو برگرد می باختم. خدا بیامرز کوچ مون یه راه حل ابتکاری به ذهنش رسید گفت بمان جان امشب که حموم میگیری یه اپیلاسیون سرتاسری بکن ببینیم چی می شه. فرداش که روز مسابقه بود وقتی وزن کشی کردیم دو کیلو و دویست و پنجاه گرم وزنم کم شده بود! داور گفت میتونی بری رده مگس وزن که رفتم و قهرمان شدم!  .

1 comment:

  1. سلام
    بسیار خوشحال شدم که اینجا رو دوباره راه انداختی آمیرزا جان ! مبارک است ایشآللآه

    ReplyDelete