گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Tuesday, July 31, 2018

توریسم اسلامی

برآورد می شود مسلمانان در حال حاضر در حدود یکصد و هشتاد میلیارد دلار در سال خرج سفر می کنند که پیش بینی می شود تا سال 2020 به دویست وبیست میلیارد دلار افزایش یابد.در سال بیست هفده محبوب ترین کشورهای مقصد گذراندن تعطیلات مسلمانان به شرح زیر بودند:
کشورهایی با اکثریت مسلمان (به ترتیب) : 1- مالزی 2 - امارات متحده عربی 3 - اندونزی 4 - ترکیه  5 - عربستان سعودی 6 - قطر 7 - بحرین 8 - عمان 9 - مراکش 10 - کویت
کشورهایی با اکثریت غیرمسلمان: 1 - سنگاپور 2 - تایلند 3 - انگلستان 4 - ژاپن 5 - تایوان 6 - هنگ کنگ 7 - آفریقای جنوبی 8 - آلمان 9 - فرانسه 10 - استرالیا
اما مبدا مسافرانی که به این کشورها سفرکرده اند و میزان پولی که در سال بیست هفده خرج کرده اند به شرح زیراست:
 یک - امارات متحده عربی 17.6 میلیارد دلار
دو - عربستان سعودی 16.1 میلیارد دلار
سه - کویت - 10.4 میلیارد دلار
چهار - اندونزی - 7.9 میلیارد دلار
پنج - ایران - 7.7 میلیارد دلار
شش  مالزی - پنج میلیارد دلار
هفت - عراق - 4.9 میلیارد دلار
هشت - قطر - 4.5 میلیارد دلار
نه - ترکیه - 4.4 میلیارد دلار
ده - سنگاپور - 3.5 میلیارد دلار
 
تفسیر و تعبیرش با خواننده.
منبع: نشریه اتاق بازرگانی دوبی، جولای 2018


No comments:

Post a Comment