گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Tuesday, February 21, 2012

« تعصب در زبان مادری »

هر وقت صحبت زبان مادری می شود نا خود آگاه یاد دکتر کریم نافعی می افتم که سخت در استفاده از زبان مادری و پرهیز از آمیختن کلمات فارسی تعصب دارد.
چند وقت پیش که برای دیدنش رفته بودم داشت با تلفن حرف می زد:
"کانوایر لاینین الکتروموتورلاری کانتینردن چخاردیب اینسپکت اله دیلر، دییله اکسپورت لایسنس لازیمدی، فورواردر کارگونی ساخلییپ، گالیپ الیمیز اوسته، اِل سی دَه اکسپایر اولوپ"
گفتم دکتر جان بنازم به این زبان مادریت!
پ.ن.
1 - شخصیت دکتر کریم نافعی ساختگیست
2 - ترجمه: الکتروموتورهای تسمه نقاله را از کانتینر در آورده و بازرسی کرده اند، می گویند مجوز صادرات لازم دارد، شرکت حمل و نقل کالا را نگه داشته، رو دستمان مانده و اعتبار اسنادی هم منقضی شده.

No comments:

Post a Comment