گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Thursday, January 19, 2012

« خفاش ها و آدم ها »

1
چندین میلیون خفاش به علت ابتلا به بیماری قارچی موسوم به "دماغ سفید"، پس از نشان دادن رفتارهای عجثب و غیر عادی، تلف شده اند. این ضایعه بدلیل این که خفاش های ماده در پاره ای از طول عمر خود هرشب به اندازه ی وزن خود حشرات آفت زا را می خورند، فاجعه ای جبران ناپذیر برای کشاورزان به شمار می رود.
2
چندین میلیون آدم به علت ابتلا به عارضه ای ومسوم به "دماغ سوخته" پس از نشان دادن رفتارهای غیر عادی دست به عصیان و شورش می زنند. رفتارهای آن ها در خاورمیانه به بهار عربی، در آمریکا و اروپا به اشغال وال استریت، در ایران به طغیان سکوت و در جای های دیگر به نام های دیگر بروز می کند.
3
به موجب فرضیه ی "گایا" ساختار خود ایمنی پیکر مادرمان زمین در صورت بروز زخم های عمیق بر رخ هنجارهایش، دست به اصلاح و تصفیه ای گسترده خواهد زد. آیا زمین آبستن فاجعه است؟

No comments:

Post a Comment