گرچه می خندم ولی این هق هق است
حرف حق در گوش کر چون نق نق است

Thursday, December 15, 2011

« اثرگذارترین شهرهای دنیا »


مجله نشنال جئوگرافیک در شماره ماه دسامبر 2011 لیستی از با نفوذ ترین شهرهای دنیارا منتشر کرده است. میزان اثر گذاری این شهرها براموروپدیده های جهان بر مبنای پنج عامل زیر تعیین شده است:
تبادل اطلاعات: تعداد سازمان های خبری خارجی، میزان اشتراک اینترنت پرسرعت و میزان سانسور
درگیری سیاسی: میزان نفوذ در سیاست گزاری جهانی شامل تعداد سفارت خانه ها، منابع تولید اندیشه (تینک تانک)، و تعداد سازمان های جهانی
سرمایه انسانی:  میزان گوناگونی جمعیت انسانی متولد شده در خارج، دستاوردهای تحصیلی و کیفیت دانشگاه ها
تجربه فرهنگی: تعداد موزه ها، اتفاقات ورزشی عمده، رستوران ها و اتفاقات و مراکز هنری عمده
فعالیت های مالی و تجاری: تعداد مراکز اصلی بزرگترین شرکت های تجاری دنیا و حجم مبادلات تجاری
برمبنای ترکیب این عوامل، پانزده تا از اثرگذارترین شهرهای دنیا عبارتند از:
1 – نیویورک
2- لندن
3- توکیو
4 – پاریس
5 – هنگ کنگ
6 – شیکاگو
7 – لوس آنجلس
8 – سنگاپور
9 – سیدنی
10 – سئول
11 – بروکسل
12 – سن فرانسیسکو
13 – واشینگتن دی سی
14 – تورونتو
15 – پکن

پی نوشت ها:
1 – نیویورک شهر استخوانداری است. شناسنامه دارد. هر تکه اش سمبل یک پدیده است. هارلم: جاز و بلوز، منهاتان و مجسمه گاوش: سرمایه داری جهانی، پل بروکلین و امپایراستیت: معماری، مدیسین اسکورگاردن: بوکس و خشونت و شرط بندی، رادیم سیتی میوزیک هال و برادوی: تئاتر و سینما، مجسمه آزادی: دموکراسی و بازبودن دروازه ها. من نیو یورک را دوست دارم و ازدیدن آن همیشه لذت می برم. می گویند در آن به هشتصد زبان دنیا گفت و گو می شود. میدان تایمز به درستی "تقاطع جهانی" لقب دارد.
نیویورک در حدود چهارصد سال پیش بعنوان یک بندراصلی و شهر شکل گرفت و چون درآن روزگار هلندی ها ی مهاجرنیروی عمده بوده اند نامش را "نیو آمستردام" خواندند. اما به زودی بریتانیائی ها برآن مسلط شدند و جرج دوم پادشاه انگلیس این شهررا به برادرش دوکِ یورک بخشید و نام آن را به "نیو یورک" برگرداندند.
 فکر می کنم انتخابش به عنوان اثر گذار ترین شهر دنیا منصفانه باشد.
2 – لندن هم گرچه شهرتاریخی قدیمی تریست و احتمالاً استخوان دار نیز هست. اما من لندن را دوست ندارم گرچه مکان دومی برای آن شاید مسجل باشد.
3 – آنچه به نظر من در این لیست "سورپرایز" می تواند باشد جای گیری سنگاپور در مکان هشتم، سیدنی در مکان نهم و بخصوص سئول در مکان دهم است. یادتان می آید؟ تهران و سئول سی سال پیش زیاد با هم فرقی نداشتند؟ این جوری که داریم پیش می رویم بعید نیست چند سال دیگر دوبی هم در لیست شهرهای پرنوذ دنیا قرار گیرد و تهران در لیست بزرگترین روستاها؟ افسوس!

No comments:

Post a Comment